Moduł GSM Arduino – MT

 

Moduł GSM Arduino - 1
Moduł GSM Arduino - 2
Moduł GSM Arduino - 3
Moduł GSM Arduino - 4
Moduł GSM Arduino - 5
Moduł GSM Arduino + Arduino UNO - 1
Moduł GSM Arduino + Arduino UNO - 2
Moduł GSM Arduino + Arduino UNO - 3
Moduł GSM Arduino + Nucleo STM32 - 1
Moduł GSM Arduino + Nucleo STM32 - 2

Moduł GSM w postaci shieldu/nakładki dla Arduino lub Nucleo. Łatwy do wykorzystania w każdym projekcie. Komunikacja z modułem możliwa przy wykorzystaniu protokołu UART i komend AT.

Moduł bez problemu współpracuje z:

 • Arduino (zgodny opis wyprowadzeń z Arduino UNO)
 • AVR
 • STM32
 • Nucleo (zgodny opis wyprowadzeń)
 • i inne standardowe elektroniki

 

Dane techniczne:

 • Moduł wyposażony w układ G510 firmy FIBOCOM:
 • Częstotliwość pracy:
  • GSM 850MHz
  • GSM 900MHz
  • DCS 1800MHz
  • PCS 1900MHz
 • Protokoły:
  • FTP
  • HTTP (łatwe pobieranie stron internetowych/ wysyłanie danych)
  • MMS
  • NTP
  • POP3
  • PPP
  • SMTP (umożliwia wysyłanie email)
  • SSL
  • TCP
  • UDP

 

 • Standardowe złącze karty SIM
 • Moduł wyposażony w złocone złącze anteny SMA (umożliwia podłączenie zewnętrznej anteny o większym wzmocnieniu dla instalacji w miejscach o słabym zasięgu sieci GSM)
 • Do zestawu dołączona antena GSM
 • Napięcie zasilania: 5 – 12V
 • Napięcie logiki: 3,3V – moduł posiada wbudowane translatory napięcia, dzięki czemu linie sygnałowe mogą być podłączone do układów zasilanych napięciem 5V jak i 3,3V
 • Komunikacja z modułem za pomocą interfejsu UART z wykorzystaniem poleceń AT
 • Produkt polskiej firmy: MikroTar
 • Trzy diody LED:
  • Power – zasilanie
  • LPG – stan połączenia GSM
  • On – moduł włączony

Wykorzystane wyprowadzenia:

 • A0 – wyprowadzenie podłączone do „Wake_up” modułu G510
 • A2 – wyprowadzone na złączu typu terminal block z oznaczeniem A2
 • A3 – wyprowadzone na złączu typu terminal block z oznaczeniem A3
 • 2 – wyprowadzenie podłączone do Tx moduł GSM G510 (tylko gdy zworka jest założona na „N”)
 • 3 – wyprowadzone na złączu typu terminal block z oznaczeniem 3 (dioda LED sygnalizująca stan niski na wyprowadzeniu, „-” oznacza podłączenie do GND)
 • 4 – wyprowadzone na złączu typu terminal block z oznaczeniem 4 (dioda LED sygnalizująca stan niski na wyprowadzeniu, „-” oznacza podłączenie do GND)
 • 5 – wyprowadzone na złączu typu terminal block z oznaczeniem 5
 • 6 – wyprowadzone na złączu typu terminal block z oznaczeniem 6
 • 7 – wyprowadzone na złączu typu terminal block z oznaczeniem 7
 • 8 – podłączone do Rx modułu GSM G510
 • 12 – wyprowadzenie podłączone do Tx moduł GSM G510 (tylko gdy zworka jest założona na „A”)
 • 13 – wyprowadzenie podłączone do „On”, stan nisko powoduje uruchomienie modułu

 

Opis moduły z przykładami można znaleźć na stronie: