Moduł GSM G510-V2-MT

Moduł GSM G510-V2-MT
Moduł GSM G510-V2-MT 2
Moduł GSM G510-V2-MT 3
Moduł GSM G510-V2-MT opis

Moduł GSM gotowy do wykorzystania w każdym projekcie. Komunikacja z modułem możliwa przy wykorzystaniu protokołu UART i komend AT.

Moduł bez problemu współpracuje z:

 • Arduino
 • Raspberry
 • AVR
 • STM32
 • Nucleo
 • i inne elektroniki umożliwiające sterowanie po protokole UART

Dane techniczne:

 • Moduł wyposażony w układ G510 firmy FIBOCOM:
 • Częstotliwość pracy:
  • GSM 850MHz
  • GSM 900MHz
  • DCS 1800MHz
  • PCS 1900MHz
 • Obsługiwane protokoły:
  • FTP
  • HTTP (łatwe pobieranie stron internetowych/ wysyłanie danych)
  • MMS
  • NTP
  • SSL
  • TCP
  • UDP
 • Standardowe złącze karty SIM
 • Moduł wyposażony w złącze anteny (umożliwia podłączenie zewnętrznej anteny o większym wzmocnieniu dla instalacji w miejscach o słabym zasięgu sieci GSM)
 • Do zestawu dołączona antena GSM
 • Napięcie zasilania: 5 – 12V (modem można zasilać z portu USB)
 • Napięcie logiki: 3,3V – moduł posiada wbudowane translatory napięcia, dzięki czemu linie sygnałowe mogą być podłączone do układów zasilanych napięciem 5V jak i 3,3V
 • Komunikacja z modułem za pomocą interfejsu UART z wykorzystaniem poleceń AT
 • Otwory montażowe: M3
 • Dioda LED:
  • LPG – stan połączenia GSM

Pliki:

Rysunek techniczny modułu:

G510V2-tech

Czytelny opis złączy na płytce PCB:

Moduł GSM G510-V2-MT-opis

Opis wyprowadzeń złącza IDC 6 pin:

 • Vin – napięcie zasilania (5-12V)
 • Vcc – napięcie zasilania logiki (podłączyć do napięcia zasilania mikrokontrolera)
 • GND – masa
 • Rx – UART Rx
 • Tx – UART Tx
 • On – uruchamia modem GSM (podłączenie do GND powoduje uruchomienie modemu)

Opis złączy dodatkowych (góra płytki):

 • Vin – napięcie zasilania (5-12V)
 • GND – masa
 • URing – UART1 – złącze Ring – moze być wykorzystane do wykrycia rozmowy przychodzącej, rozdział w dokumentacji techniczenej 3.7.4(podłączone bezpośrednio do układu G510)
 • UCTS – UART1 – złącze CTS (podłączone bezpośrednio do układu G510)
 • URTS – UART1 – złącze RTS (podłączone bezpośrednio do układu G510)
 • URx – UART1 – złącze Rx (podłączone bezpośrednio do układu G510)
 • UTx – UART1 – złącze Tx (podłączone bezpośrednio do układu G510)

Opis złączy dodatkowych (dół płytki):

 • MicN – Audio1, podłączenie mikrofonu (podłączone bezpośrednio do układu G510)
 • MicP – Audio1, podłączenie mikrofonu (podłączone bezpośrednio do układu G510)
 • SpP – Audio2, podłączenie głośnika (podłączone bezpośrednio do układu G510)
 • SpN – Audio2, podłączenie głośnika (podłączone bezpośrednio do układu G510)
 • VBac – wejście zasilające układ RTC – służy do podtrzymywania bateryjnego funkcjonowania zegara (podłączone bezpośrednio do układu G510)
 • EmR – EMERG_RST, służy do zresetowania modułu(podłączone bezpośrednio do układu G510)
 • WaU – WAKE_UP, służy do wybudzenia modułu ze stanu uśpienia (podłączone bezpośrednio do układu G510)
 • 3.3V – wyprowadzenie napięcia 3.3V, może służyć jako źródło zasilania dla mikrokontrolera
 • GND – masa

Złącza oznaczone „podłączone bezpośrednio do układu G510”, są podłączone bezpośrednio do modułu GSM G510 i przed podłączeniem do nich należy zapoznać się z dokładnym opisem funkcji dostępnym w dokumentacji technicznej modułu.Oraz sprawdzić tolerowany zakres napięć – podanie wysokiego napięcia może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia modułu.

Przykładowe komendy AT (po komendzie należy przesłać znak „r”):

 • Pobranie nazwy operatora: AT+COPS?
 • Sprawdzenie czasu: AT+CCLK?
 • Wysłanie sms:

AT+CMGF=1

AT+CMGS=”xxxxxxxxx” – gdzie xxxxxxxxx to numer telefonu

po pojawieniu się: „>” podajemy treść SMS

na koniec wysyłamy znak końca „x1A” (z klawiatury CTRL+Z)

jeśli wszystko jest prawidłowo to SMS został wysłany

Schemat podłączenia modułu do Arduino:

Schemat podłączenia GSM-G510 do Arduino UNO

Rx modułu podłączone jest do pinu 10

Tx modułu podłączone jest do pinu 11

On modułu – podłączone jest do pinu 8

Do sterowania modułem wykorzystano bibliotekę SoftwareSerial. Przykładowy program umożliwiający wysyłanie SMS znajduje się poniżej („xxxxxxxxx” – podajemy numer odbiorcy, „Tresc SMS” – podajemy treść sms):

#include <SoftwareSerial.h>


#include <GSM_G510.h>#define TX 10
#define RX 11
#define ON 8

GSM_G510 gsm=GSM_G510(RX,TX,ON);

void setup() {
 gsm.init();
 Serial.begin(19200);
 

 
}

void loop() { 
 Serial.println("Start - oczekiwanie na polaczenie z siecia (15 sekund)");
 delay(15000);

  Serial.println("Wysylanie...");
 
 while(!gsm.sendSms("xxxxxxxxx","Tresc SMS")) {
  Serial.println("Nie wyslano sms");
  delay(1000);
 } 
 Serial.println("Wyslano sms");
 
 
while(1) {
Serial.println((float)gsm.getSignalStrength(),1);
delay(500);
}

}

Kod wymaga biblioteki GSM_G510, która możemy znaleźć w tym pliku zip (folder „GSM_G510” dodajemy do katalogu „libraries”, który znajduje się w głównym katalogu arduino). Kompilujemy program, wgrywamy do płytki i uruchamiamy monitor portu szeregowego-na ekranie będą pojawiać się kolejne komunikaty informujące o postępach. Moduł po włączeniu zasilania (restarcie Arduino) musi nawiązać połączenie z siecią, co nieraz może trwać kilkadziesiąt sekund. Jesli wszystko przebiegnie pomyślnie, zostanie wysłany sms i wyświetlony komunikat „Wyslano sms”.